REGLEMENT

De AMAI is een eretitel. Winnaars worden beloond met eeuwige roem, flink wat extra aandacht, een mooie prijs en een exclusieve AMAI Award.

De organisatie stelt zich tot doel de liefde voor taal te promoten. En hier ook vooral de kracht van social media als Instagram te gebruiken.

Een prachtig medium om woordkunst laagdrempelig voor een groot publiek toegankelijk te maken.

Mensen laten genieten van het lezen en vooral ook van het schrijven zelf en het met elkaar delen hiervan in een geheel vrije vorm en interactie.

De AMAI 2022 bestaat voor de volgende categorieën:

  • Juryprijs Gedicht
  • Publieksprijs Gedicht
  • Juryprijs Spoken Word
  • Publieksprijs Spoken Word
  • Juryprijs Quote
  • Publieksprijs Quote
  • Publieksprijs Instagram account

Daarnaast is er een speciale wedstrijd voor lagere scholen die geheel buiten Instagram een poëzie-uiting kunnen insturen, met als doel: het aanmoedigen van jong talent om al vroeg creatief met taal bezig te zijn.

DEELNAME

De AMAI 2022 wordt toegekend aan een Nederlandstalige taaluiting in de vorm van een gedicht, een quote of een spoken word-voordracht die als post op Instagram is geplaatst.

De gedichten, quotes of spoken word-voordrachten zijn in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor het eerst gepost en niet al eerder op andere plekken in boekvorm of digitaal verschenen.

Inzenden kan van 15 december 2021 tot en met 15 januari 2022.

Je mag eigen werk insturen en/of werk van iemand anders (uiteraard met toestemming).

Aantal inzendingen per persoon:
– Maximaal 3 inzendingen van eigen gedichten, spoken word artiesten en/of quotes.
– Maximaal 3 inzendingen van 3 andere dichters, spoken word artiesten en/of quoters.
– In totaal maximaal 6 inzendingen per persoon

Inzendingen zullen alleen voor de AMAI worden gebruikt en niet zonder toestemming van de deelnemer/auteur voor andere doeleinden (bijvoorbeeld deelnemen aan een bundel van inzendingen of longlist/eventuele ideeën die rondom dit initiatief ontstaan).

De organisatie van de AMAI is uitgesloten van deelname.

KOSTEN

Het goed verwerken en jureren van de inzendingen en de stemmen heeft ons geleerd dat dit technisch en organisatorisch de nodige middelen vraagt. Om deze kosten te dekken en daarnaast de jury alsmede de winnaars een passende vergoeding of prijs te kunnen bieden is de deelname dit jaar niet gratis, maar vragen wij €2,50 per inzending. Daar stellen wij tegenover dat het aantal inzendingen onbeperkt is.

 

INHOUD

Werken met taal is de ultieme vrijheid en een kunst. En taal hoort te raken, te triggeren, prikkelen en soms te shockeren of te verbazen. Zelfs even naar adem happen van vertwijfeling mag.

Beledigen, pesten, haat zaaien en discrimineren verstaan wij niet onder deze vrijheid.

Op Instagram zijn veel mogelijkheden om taal met beeld en zelfs geluid te combineren. Wij richten ons op gedichten, quotes en spoken word, dus zowel de tekst met eventueel beeld erbij.

Neem bij twijfel even contact met ons op.

De inzendingen worden beoordeeld zoals gepost op Instagram, publiekelijk gedeeld binnen de wedstrijd, maar blijven uiteraard altijd alleen van de oorspronkelijke schrijver.

PROCES

Inzending

15 december 2021 tot en met 15 januari 2022.

De instuurde gedichten, quotes of spoken word-voordrachten moeten aantoonbaar in 2021 origineel zijn geschreven en gepubliceerd.

Op 27 januari 2022 zal de longlist per categorie bekend worden gemaakt via de website, sociale media en eventueel andere kanalen. De longlist wordt door de vakjury AMAI 2022 samengesteld. 

 

Stemmen op de genomineerden

27 januari tot en met 28 februari 2022.

Ook voor het bepalen van het beste account kan men in deze periode stemmen. Het account dat de meeste stemmen heeft verkregen is de winnaar van de award voor het beste account. 28 februari 2022 sluit de stemming van de vier publieksprijzen en zal ook de jury haar winnaars van de drie juryprijzen aan ons bekend maken.

Een inzending kan slechts één award ontvangen waarbij de juryprijs vóór de publiekprijs gaat en vervolgens de prijs voor het account. In het uitzonderlijke geval dat een inzending door zowel de jury als het publiek gekozen is en eveneens als account bovenaan staat zal deze inzending dus alleen meedingen voor de juryprijs en niet voor de publieksprijzen. Dit geldt ook voor een inzending die zowel voor de publieksprijs en de accountprijs als eerste is gekozen. Deze zal dan niet meedingen voor de accountprijs.

Kortom: jury gaat voor publiek en inzending voor account.

 

Uitreiking

Zaterdag 26 maart 2022

26 Maart 2022 zal de daadwerkelijke uitreiking plaatsvinden op een nog nader bekend te maken locatie in Nederland.