REGLEMENT

De AMAI is een eretitel en erkenning. Winnaars worden beloond met eeuwige roem, flink wat extra aandacht, een mooie prijs en een exclusieve AMAI Award.

De organisatie stelt zich tot doel de liefde voor taal te promoten. En hier ook vooral de kracht van social media als Instagram te gebruiken.

Een prachtig medium om woordkunst laagdrempelig voor een groot publiek toegankelijk te maken.

Mensen laten genieten van het lezen en vooral ook van het schrijven zelf en het met elkaar delen hiervan in een geheel vrije vorm en interactie.

Het reglement (overzicht werkwijze hieronder) heeft niet de intentie volledig te zijn en beschrijft vooral de regels rondom deelname, enkele beperkingen rondom de inhoud en het proces richting uitreiking. Het is bedoeld als achtergrondinformatie en opheldering van eventuele vragen of potentiële misverstanden.

Voel je vrij contact met ons op te nemen wanneer er punten niet duidelijk zijn.

DEELNAME

De AMAI 2021 wordt toegekend aan een Nederlandstalige taaluiting in de vorm van een gedicht of een quote die als post op Instagram is geplaatst en aan de schrijver daarvan.

De gedichten of quotes zijn in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 voor het eerst gepost op Instagram en niet al eerder op andere plekken in boekvorm of digitaal verschenen.

Inzenden kan van 20 december 2020 tot en met 31 januari 2021 [inzending is gesloten].

Je mag eigen werk insturen of werk van iemand anders aandragen (die hier ook voor open staat).

Aantal inzendingen per persoon:
– Maximaal 3 inzendingen van eigen gedichten en/of quotes.
– Maximaal 3 inzendingen van 3 andere dichters en/of quoters.
– In totaal maximaal 6 inzendingen per persoon

Inzendingen zullen enkel en alleen voor de award uitreiking worden gebruikt en niet zonder toestemming van de deelnemer/originele schrijver voor andere doeleinden (bijvoorbeeld deelnemen aan een bundel van inzendingen of longlist/eventuele ideeën die rondom dit initiatief ontstaan).

De organisatie van de AMAI Award is uitgesloten van deelname.

INHOUD

Werken met taal is de ultieme vrijheid en een kunst. En taal hoort te raken, te triggeren, prikkelen en soms te shockeren of te verbazen. Zelfs even naar adem happen van vertwijfeling mag.

Beledigen, pesten, haat zaaien en discrimineren verstaan wij niet onder deze vrijheid.

Op Instagram zijn veel mogelijkheden om taal met beeld en zelfs geluid te combineren. Wij richten ons vooral op gedichten en quotes, dus tekst om te lezen met eventueel beeld erbij.

Spoken Word of andere uitingen zijn niet uitgesloten, maar wij vragen de inzender wel om de tekst in te zenden omdat deze in eerste instantie zal worden gebruikt in de selectie. Neem bij twijfel even contact met ons op.

De inzendingen worden anoniem beoordeeld, publiekelijk gedeeld binnen de wedstrijd, maar blijven uiteraard altijd alleen van de oorspronkelijke schrijver.

PROCES

Inzending kan van 20 december 2020 tot en met 31 januari 2021 [inzending is gesloten].

De instuurde gedichten en/of quotes moeten aantoonbaar in 2020 origineel zijn geschreven en gepubliceerd.

10 februari zal de longlist per categorie bekend worden gemaakt via de website, sociale media en eventueel andere kanalen.

Van 10 februari tot en met 31 maart 2021 kon er gestemd worden op de gedichten en quotes.

Voor het bepalen van het beste account konden stemmers van 10 februari tot en met 31 maart 2021 ook hun favoriete account doorgeven via deze site en stemprocedure. Het account dat het vaakst is ingestuurd is de winnaar van de award voor het beste account.

31 Maart sluit de stemming van de drie publieksprijzen en zal de jury haar winnaars van de twee juryprijzen aan ons bekend maken.

Zaterdag 17 april zal de daadwerkelijke uitreiking plaatsvinden op een nog nader bekend te maken locatie in Nederland (afhankelijk van beperkende maatregelen COVID-19).