REGLEMENT AMAI 2022

De AMAI is een eretitel. Winnaars worden beloond met de exclusieve AMAI award, eeuwige roem, flink wat extra aandacht, dichtbundelpakket en mogelijk begeleidingstraject dichtbundel.

De organisatie stelt zich ten doel de liefde voor taal te promoten. En hier ook vooral de kracht van social media als Instagram te gebruiken. Een prachtig medium om woordkunst laagdrempelig voor een groot publiek toegankelijk te maken. Mensen laten genieten van het lezen en vooral ook van het schrijven zelf en het met elkaar delen hiervan in een geheel vrije vorm en interactie.

Het reglement heeft niet de intentie volledig te zijn en beschrijft vooral de regels rondom deelname, enkele beperkingen rondom de inhoud en het proces richting uitreiking. Het is bedoeld als achtergrondinformatie en geeft opheldering bij eventuele vragen of potentiële misverstanden. Voel je vrij contact met ons op te nemen wanneer er punten niet duidelijk zijn.

De AMAI 2022 bestaat uit de volgende categorieën:

  • Juryprijs beste Nederlandstalige gedicht op Instagram
  • Publieksprijs beste Nederlandstalige gedicht op Instagram
  • Juryprijs beste Nederlandstalige spoken word op Instagram
  • Publieksprijs beste Nederlandstalige spoken word op Instagram
  • Juryprijs beste Nederlandstalige quote op Instagram
  • Publieksprijs beste Nederlandstalige quote op Instagram
  • Publieksprijs beste Nederlandstalige account dichter/quoter op Instagram

De gedichten, spoken words en quotes zijn in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor het eerst gepost op Instagram en niet al eerder op andere plekken in boekvorm of digitaal verschenen.

INZENDEN

Het aantal inzendingen per persoon is onbeperkt. Je kunt eigen werk insturen en/of werk van iemand anders (uiteraard met toestemming).

Om in te zenden maak je gebruik van het inzendingsformulier. Op dit formulier kun je je voorkeur aangeven voor drie categorieën: het beste gedicht, de beste quote en het beste spoken word. Het inzenden van dit (deels) ingevulde formulier geldt als één inzending. Wanneer je meer dan één gedicht (of quote of spoken word) wilt insturen, zul je dus nog een formulier moeten invullen. Dit formulier geldt dan als tweede inzending, etc.

Het invullen van het formulier is eenvoudig: je kunt de hyperlink van de Instapost kopiëren en in het formulier plakken. Klik op de drie puntjes rechtsboven de post op Instagram en selecteer dan ‘link kopiëren’.

Op deze manier kunnen wij als organisatie verifiëren of de inzendingen juist zijn en daarnaast kan de jury een oordeel geven op basis van de volledige presentatie, dus niet alleen de tekst, maar ook de vormgeving. Inzendingen worden derhalve niet anoniem beoordeeld.

Inzendingen zullen alleen voor de AMAI worden gebruikt en niet zonder toestemming van de deelnemer/auteur voor andere doeleinden. De organisatie van de AMAI is uitgesloten van deelname.

INHOUD

Werken met taal is de ultieme vrijheid en een kunst. En taal hoort te raken, te triggeren, te prikkelen en soms zelfs te shockeren of te verbazen. Zelfs even naar adem happen van vertwijfeling mag. Beledigen, pesten, haat zaaien en discrimineren verstaan wij niet onder deze vrijheid. Neem bij twijfel even contact met ons op. 

BIJDRAGE

Het goed verwerken en jureren van alle inzendingen & stemmen en de uitreiking op 26 maart 2022 vraagt de nodige technische en organisatorische middelen. Om deze kosten te dekken vragen wij een bijdrage van €2,50 per inzending (één gedicht, één quote en één spoken word-voordracht).

 

EXTRA VOORDEEL als je naar de AVOND VAN DE AMAI komt op 26 maart 2022!

Per persoon bij inzending krijg je namelijk de €2,50 als korting op de entreeprijs van je ticket.

AVOND VAN DE AMAI

Zaterdag 26 maart 2022

Uitreiking AMAI 2022

Instadichters- & quotersbal

PROCES

Inzending kan van 15 december 2021 tot en met 15 januari 2022.

Op 27 januari 2022 zal de longlist per categorie bekend worden gemaakt via de website, sociale media en eventueel andere kanalen. De longlist wordt samengesteld door de vakjury op basis van alle inzendingen.

Van 27 januari tot en met 28 februari 2022 kan er gestemd worden op de longlist.

Ook voor het bepalen van het beste account kan men in deze periode stemmen. Het account dat de meeste stemmen heeft verkregen is de winnaar van de award voor het beste account. 28 februari 2022 sluit de stemming voor de vier publieksprijzen en zal ook de jury haar winnaars van de drie juryprijzen aan ons bekend maken.

Een inzending kan slechts één award ontvangen waarbij de juryprijs vóór de publiekprijs gaat en vervolgens de prijs voor het account. In het uitzonderlijke geval dat een inzending door zowel de jury als het publiek gekozen is en eveneens als account bovenaan staat zal deze inzending dus alleen meedingen voor de juryprijs en niet voor de publieksprijzen. Dit geldt ook voor een inzending die zowel voor de publieksprijs en de accountprijs als eerste is gekozen. Deze zal dan niet meedingen voor de accountprijs. Kortom: jury gaat voor publiek en inzending voor account.

Zaterdag 26 maart 2022 zal de daadwerkelijke uitreiking plaatsvinden op een nog nader bekend te maken locatie in Nederland tijdens de AVOND VAN DE AMAI.